Ob svetovnem dnevu pismenosti so učenci 6., 7., 8. in 9. razredov pisali kratek test poznavanja slovenskega pravopisa.

Učenke in učenci 8. b razreda so pregledali rešitve, zbrali in objavali rezultate ter izdelali plakat.