V sredo, 15. 10. 2014, bomo na šoli izvedli tehniški dan MOJA ENERGIJA za učence 7., 8. in 9. razredov. Projekt poteka pod strokovnim vodstvom podjetja ENVIRODUAL d. o. o. in pokroviteljstvom Občine Cerknica. Predstavlja inovativni pristop k informiranju in ozaveščanju šolarjev in širše javnosti o pomenu obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in dejavnostih, povezanih z lokalnim energetskim upravljanjem občine.

Delo bo potekalo po posameznih delavnicah, vse aktivnosti, dognanja in izdelke pa bomo prikazali na skupni zaključni prireditvi. Razpored delavnic, seznami učencev in potrebščin bodo izobešeni na oglasni deski na hodniku C.

Koordinatorica projekta:

Metoda Debevc