Četrtek, 16.10. 2014, smo si izbrali za vključitev v ENO – Drevesijado oziroma v tekmovanje šol v sajenju dreves, ki poteka po celem svetu. ENO je kratica za Environment online organizacijo, katere namen je, da bo do leta 2017 s pomočjo interneta po celem svetu zasadila 100 milijonov dreves.

V začetku letošnjega leta je predvsem na Notranjskem žled uničil skoraj 40% gozda in posekanih je bilo več milijonov kubičnih metrov lesa. Na naši šoli smo se zato odločili, da se pridružimo projektu ENO Drevesijada.

Zasaditev dreves v okolici šole ima simboličen in vzgojni pomen. Na simbolni ravni nam akcija predstavlja novo upanje, nov začetek po naravni nesreči; na vzgojni ravni pa želimo vam, otrokom, pokazati, kako pomembna je povezanost z naravo in zaradi sobivanja z njo tudi pomembnost odgovornega ravnanja z drevesi. Človek je les uporabljal že od nekdaj za ogrevanje in kurjavo, pridobivanje oglja, gradnjo bivališč in iz njega oblikoval uporabne predmete. Leseni predmeti nas obdajajo skoraj na vsakem koraku: stoli, mize, omare, klopi; v kuhinji razni kuhinjski pripomočki in v sobah: postelje, pisalne mize in omare. Drevesa so tudi življenjski prostor raznolikim organizmom, pticam, žuželkam in živalim. Drevesa so s svojimi plodovi tudi vir hrane  ljudem in živalim. Ko pa začne drevo razpadati, se zaradi velike količine akumulirane organske snovi kot vira prehrane, pestrost organizmov še močno poveča.

Drevesa s svojimi globokimi koreninami zadržujejo zemljo in preprečujejo erozijo tal, s krošnjami pa poskrbijo za bogato senco ali zavetje pred vetrom in dežjem mnogim pticam in malim živalim. Listne celice vsebujejo klorofil – listno zelenilo, ki je nujno za proces fotosinteze, saj prestreza sončno svetlobo in z njeno pomočjo iz ogljikovega dioksida in vode sintetizira organske snovi in kisik. Rečemo lahko, da si sama pridelajo hrano za rast in razvoj, ob tem pa sproščajo kisik, ki ga nujno potrebujemo za dihanje. Verjetno ste že slišali, da so Amazonski pragozdovi pljuča našega planeta. Čistost zraka je odvisna tudi od dreves. Slovenija ima približno 50% gozdov, kar omogoča boljšo kvaliteto zraka. Mi pa si moramo prizadevati, da bo tako ostalo tudi v prihodnosti.

S skupnimi močmi smo zasadili 172 sadik bukve in 1 lipo na šoli Rakek ter 1 brezo na podružnični šoli na Uncu.

Pri OPZ in MPZ so bili ustvarjalni in so sami ob pomoči mentorice Katje S. Zafred sestavili besedilo pesmi Naše drevo.

Naše drevo 

Oj, to malo zdaj drevo

nekoč visoko zrastlo bo,

v tvoji krošnji bo veselo,

mladih kosov žvrgolelo

 

Rasti, rasti, mi drevo

in mi delaj hladno senčico,

rasti, rasti, mi drevo

in privabi k sebi ptičico.

 

Mi otroci bomo s tabo,

vedno zate poskrbeli,

v tvoji senčici sedeli

in se s tabo fino imeli.

 

Malce smo tudi pobrskali po literaturi in našli dve pesmi o drevesih.

 

Niko Grafenauer: Drevesa

 

Drevesa so obuta v travo

in s krošnjo pokrita čez glavo.

Noša je lepa, le to je slabo,

da te ne vidijo niti za ped pred sabo.

Tako stoje v parku noč in dan

in sploh ne gredo več stran.

Po svetu bi rada odpotovala,

pa so se zbala:

Tu cesta, tam cesta –

saj se ne upajo zganiti z mesta.

 

Vojan T. Arhar: Drevo

 

Iz semena sem nastalo,

korenine v tla pognalo,

v sonce zrem kot vrtna roža,

veter mojo  krošnjo boža.

 

Senco dajem, hlad, zavetje

mnogih ptic poslušam petje,

tebe, človek, prosim nekaj:

ah, nikar me ne posekaj!