Trajnostni razvoj – ponovna uporaba tekstila

V sredo, 15. 10. 2014, smo na naši šoli imeli tehniški dan Moja energija. Učenci 7. – 9. razreda smo se udeležili različnih delavnic, kjer smo ustvarjali in izdelovali zanimive izdelke. Učenci 9. a in 9. b razreda smo bili v dveh delavnicah. V naši delavnici, ki sta jo vodili učiteljici Petra Mikše in Anita Šen, smo izdelovali igrače iz blaga, kot so npr. kače in mačke. Šivali smo tudi majice in torbice. Nekateri so zelo domiselno izdelali lončke za rože. Za vse izdelke smo uporabili odrabljena oblačila in tekstil. Delavnica je bila super, hkrati smo se zabavali in ustvarjali lepe izdelke.

Sara Vuzem, 9. a

Plesna delavnica

V sredo, 15. 10. 2014, smo se učenke 8. in 9. razreda udeležile plesne delavnice, kjer smo sestavile koreografijo na temo pridobivanja energije s pomočjo obnovljivih virov. Prve štiri ure smo se zabavale ob izbiri korakov ob zgodbi o prižiganju luči. S pomočjo giba smo ponazorile vodo, sonce, ogenj, veter in še nekaj drugih pomembnih virov energije. Vse smo spretno povezale v plesno koreografijo. Zadnjo uro smo nastopile pred učenci od sedmega do devetega razreda in si prislužile velik aplavz.

Zala Jelinčič, 8. b

Oblikovanje energetskega koncepta moje občine

V naši skupini smo govorili o energiji v Občini Cerknica: o obnovljivih virih energije, lokalnem energetskem konceptu, porabnikih energije in oskrbi z njo. Ugotovili smo, da se 54 % družin učencev naše skupine ogreva z obnovljivim virom energije (drva), ostali pa z neobnovljivim (kurilno olje). Spoznali smo, da so nekateri javni objekti zelo potratni oziroma so tako izkazovali podatki o porabi pred energetsko sanacijo teh stavb. Spraševali smo se, zakaj v naši občini ni večje izrabe vetrne energije,  ter proučevali možnosti izrabe drugih, obnovljivih virov energije, podajali predloge in jih presojali z vidika trajnostnega razvoja.

V skupinah smo prevzemali vloge načrtovalcev oziroma oblikovalcev energetskega koncepta občine: župana, energetskega svetovalca, občinske uprave (oddelek za okolje in prostor), naravovarstvenika in lokalnega prebivalstva. Med pripravo so se nam te osebe dejansko pridružile, saj sta nas obiskala župan naše občine in svetovalka občinske uprave. Pomagala sta nam pri delu in si ogledala našo igro vlog.

Leonard Mišić in drugi

Izdelava energetske izkaznice naše šole

V naši skupini smo se učenci 8. razredov ukvarjali z energijo in njeno porabo na naši šoli. Najprej smo poslušali predavanje, potem pa smo se razdelili v pet skupin z različnimi nalogami: ugotavljali smo, kakšna je izolacija šole, število oken in njihova površina, poraba elektrike (svetila in električne naprave), poraba kurilnega olja v eni sezoni in izdelali smo tudi energetsko izkaznico. Na prireditvi v jedilnici je vsaka skupina predstavila svoje rezultate.

Ugotovitve skupin:

– Ker je bila naša šola pred kratkim obnovljena, ima dobro izolacijo.

– Imamo veliko število oken, ki pa niso najboljša, saj se pozimi izgubi veliko toplote, poleti je pa vroče.

– Električne naprave, predvsem računalniki, porabijo zelo veliko energije, zato jih moramo po uporabi ugasniti.

– Tudi svetil imamo veliko. Sijalke so skupine B, kar je dobro, lahko pa bi bilo še bolje.

Lara Jurca