1112080021

Vir: http://stareslike.cerknica.org/2011/12/29/1933-cerknica-poplava/
Fotografija je bila posneta 21. 9. 1933, dan po hudem deževju v Cerknici.

Žal nas je nekaj podobnega prizadelo pred nekaj dnevi. Pri izbirnem predmetu varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami smo se ukvarjali z aktualno problematiko. Skupaj z učenci smo strnili vtise o poplavah in iskali ukrepe ter načine, kako reagirati v primeru poplav.

Ukrepi pred poplavami_Klavdij Puntar

Ukrepi med poplavami_Bor Šajn

Ukrepi po poplavi_Nejc Verbič

Kdo vse nam lahko pomaga med poplavami_Anej Zidar

Poplave v Cerknici,_november 2014,_Mario Cvijić in Milan Pavlović