V novembru in decembru boste učenci 9. razredov lahko prišli na individualni razgovor o nadaljnji karierni poti,  o pomembni odločitvi – izbiri srednje šole oz. izbiri programa srednje šole.

Za razgovor se vpišite na SEZNAM INDIVIDUALNI RAZGOVORI z učenci 9. razreda, ki se nahaja na vratih pisarne šolske svetovalne delavke.