V sredo, 26. novembra 2014, bomo s kulturnim dnevom obeležili 140-letnico rojstva in 80-letnico smrti Rudolfa Maistra. Prve štiri ure bo delo potekalo po delavnicah, peto šolsko uro pa bo v jedilnici potekala prireditev, na kateri bodo skupine predstavile svoje delo.

Razpored učencev po delavnicah bo objavljen v ponedeljek, 24. novembra.

Z izbranimi točkami bom0 sodelovali tudi na prireditvi ZDRM z Unca, ki bo potekala v petek, 28. novembra 2014, ob 17. uri na šoli.

vodja KD: Jolanda Cerkvenik