USTNO OCENJEVANJE 8.R

1. OCENJEVALNO OBDOBJE, 2. KROG

 1. DESCRIBING A PERSON: DESCRIBE SOMEONE: WHAT DOES THIS PERSON LOOK LIKE (ON THE WHOLE AND DETAILS), WHAT IS THIS PERSON LIKE (ILUSTRATE YOUR CHOICE OF ADJECTIVES), WHO DOES THIS PERSON LOOK LIKE, WHAT DOES THIS PERSON LIKE DOING, WHAT DOES THIS PERSON LIKE.
  (OPIŠI NEKO OSEBO: KAKO IZGLEDA (NA PRVI POGLED IN PODROBNOSTI), KAKŠNA JE TA OSEBA (PONAZORI, ZA KAJ JE TAKŠNA), KOMU JE TA OSEBA PODOBNA, KAJ RADA POČNE IN KAJ IMA RADA.)
 1. THE BRITISH: PRESENT SOME FACTS AND OPINIONS ABOUT PEOPLE IN BRITAIN. (PREDSTAVI NEKAJ DEJSTEV IN MNENJ O LJUDEH V VELIKI BRITANIJI.)
 2. PLACES: TALK ABOUT PLACES IN A TOWN – DEFINE THEM.
  (GOVORI O KRAJIH/USTANOVAH V MESTU – POJASNI POMEN BESED.)
 3. A TOWN/CITY: DESCRIBE A TOWN OR A CITY: WHICH PLACES ARE THERE, WHAT CAN YOU DO THERE; ARE THERE MANY/ IS THERE MUCH…?, IS/ARE THERE A LOT OF…?, WHAT ISN’T THERE ENOUGH OF?
  (MESTO: OPIŠI MESTO, NAVEDI, KATERE USTANOVE, STAVBE, KRAJI SO TAM IN KAJ LAHKO TAM POČNEŠ. JE TAM VELIKO… (UPORABI USTREZNE IZRAZE)? ČESA NI DOVOLJ? )
 4. SCHOOL LIFE: DESCRIBE LIFE OF TEENAGE STUDENTS IN A PARTICULAR COUNTRY. PREPARE THE TALK IN ADVANCE! (OPIŠI ZNAČILNI VSAKDANJIK VRSTIKOV V NEKI DRŽAVI. VNAPREJ SE PRIPRAVI!)
 5. AUSTRALIA: TALK ABOUT AUSTRALIA – FACTS, HISTORY, INTERESTING THINGS.
  (PRIPOVEDUJ O AVSTRALIJI – DEJSTVA, ZGODOVINA, ZANIMIVOSTI.)
 6. AN INTERESTING PLACE IN SLOVENIA: DESCRIBE AN INTERESTING PLACE IN SLOVENIA OF YOUR CHOICE – WHERE IS IT, WHAT IS IT, WHAT IS SPECIAL ABOUT IT, WHY DO YOU LIKE IT, WHAT CAN YOU DO THERE, WHAT DO YOU DO THERE, HOW OFTEN DO YOU GO THERE, HOW CAN YOU GET THERE ETC.
  (ZANIMIV KRAJ V SLOVENIJI: OPIŠI NEK KRAJ V SLOVENIJI PO SVOJI IZBIRI – KJE JE, KAJ JE, ZAKAJ JE NEKAJ POSEBNEGA, ZAKAJ TI JE VŠEČ, KAJ LAHKO TAM POČNEŠ, KAJ TI TAM POČNEŠ, KAKO POGOSTO GREŠ TJA, KAKO SE PRIDE TJA IDR.)