USTNO OCENJEVANJE 9.R

1. OCENJEVALNO OBDOBJE, 2. KROG

 1. FEARS AND FANTASIES: TALK ABOUT COMMON FEARS AND FANTASIES AND ILLUSTRATE WITH A PERSONAL EXPERIENCE (YOU MIGHT WANT TO USE THE PHRASE ‘USED TO’)
  (PROSTO GOVORI O RAZNIH STRAHOVIH IN FANTAZIJAH, KI JIH IMAJO LAHKO LJUDJE, OTROCI, IN PONAZORI Z OSEBNIM PRIMEROM; PRI TEM LAHKO UPORABIŠ IZRAZ ‘USED TO’)
 2. DREAMS: PRESENT SOME FACTS ABOUT DREAMS AND DESCRIBE A PARTICULAR DREAM
  (PREDSTAVI ZNANJE O SANJAH IN OPIŠI NEKE SANJE)
 3. HAUNTED BRITAIN: TALK ABOUT HAUNTED PLACES AND LEGENDS, DESCRIBE A PARTICULAR PLACE EITHER IN BRITAIN OR ELSE WHERE
  (GOVORI O KRAJIH, KJER STRAŠI, IN LEGENDAH TER OPIŠI VSAJ EN TAK KRAJ)
 4. TRAVELLING: THINGS TO DO BEFORE TRAVELLING, MAKING TRAVEL ARRANGEMENTS, PLACES AT THE AIRPORT/TRAIN STATION (SEE HANDOUTS)
  (POTOVANJA: KAJ JE POTREBNO POSTORITI PRED POTOVANJEM, KAKO SE DOGOVARJAMO ZA POTOVANJE, KAKO SE IMENUJEJO DELI LETALIŠČA, ŽELEZNIŠKE POSTAJE; GLEJ IZROČKE)
 5. ON THE ROAD: NAME PARTS OF A CAR AND A BIKE, DIFFERENT MEANS OF TRANSPORT, ELEMENTS OF TRAFFIC AND TRANSPORT
  (NA CESTI: POIMENUJ DELE AVTOMOBILA IN KOLESA, RAZLIČNA PREVOZNA SREDSTVA, ELEMENTE PROMETA IN TRANSPORTA)
 6. THE PASSIVE: DESCRIBE THE PROCESS OF HOW SOMETHING IS MADE – THE TOPIC IS YOUR CHOICE, BUT BE WELL PREPARED IN ADVANCE. 5 – 10 SENTENCES.
  (TRPNIK: OPIŠI PROCES, KAKO JE NEKAJ NAREJENO. TEMO IZBERI PROSTO, VENDAR BODI DOBRO VNAPREJ PRIPRAVLJEN. 5 – 10 povedi.)
 7. A JOUNAL OF A JOURNEY: TALK ABOUT A TRIP, DESCRIBE DETAILS OF THINGS THAT HAPPENED, ACTIVITIES, PLACES, PEOPLE, EVENTS. MAKE SURE YOU SOUND INTERESTING.
  (POPOTNIŠKI DNEVNIK: PRIPOVEDUJ O POTOVANJU/IZLETU. OPIŠI PRIPETLJAJE IN DEJAVNOSTI, KRAJE, LJUDI, DOGODKE. POSKRBI, DA BO PRIPOVED ZANIMIVA.
 8. SLAVERY: TALK ABOUT SLAVERY, GIVE EXAMPLES
  (SUŽENJSTVO: PRIPOVEDUJ O SUŽENJSTVU, NAVEDI PRIMERE.)
 9. LIFE IN THE PREVIOUS CENTURY: TALK ABOUT WHAT LIFE WAS LIKE IN THE PREVIOUS CENTURY, BASED ON THE TALK THAT YOU HAD WITH AN ELDERLY PERSON. DESCRIBE THEIR MOST VIDID MEMORIES, THE HARDSHIPS, THEIR OPINION ABOUT LIFE IN THE PAST AND NOW AND OTHER INTERESTING THINGS THAT YOU WE TOLD.
  (ŽIVLJENJE V PREJŠNJEM STOLETJU: NA PODLAGI POGOVORA S STAREJŠO OSEBO PRIPOVEDUJ O ŽIVLJENJU V PREJŠNJEM STOLETJU. OPIŠI NJENE ŽIVE SPOMINE, TRPLJENJE, MNENJE O ŽIVLJENJU V PRETEKLOSTI IN SEDAJ IN DRUGIH ZANIMIVOSTIH, KI SI JIH IZVEDEL.)