Gimnazija Želimlje vas vabi na Dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 24. januarja 2015.

10.10 – 12.00 ogled šole in dijaškega doma ter obisk dijakov med poukom in pri dejavnostih

12.00 – 12.45 zaključna prireditev

Več informacij lahko dobite na e-naslovu zelimlje@zelimlje.si