V torek, 3. februarja, bomo na naši šoli obeležili slovenski kulturni praznik. Med nas smo povabili igralce Družinskega gledališča Kolenc, ki nam bodo predstavili del bogate ustvarjalnosti našega pesnika Franceta Prešerna.

Predstava Povodni mož je namenjena učencem 1. – 5. razreda, potekala bo v jedilnici 2. šolsko uro.

Po malici pa bo predstava za učence 6. – 9. razreda S Prešernom prešerni.

Cena predstave je 3 na učenca, znesek bo obračunan na redni mesečni položnici.

Želimo vam prijetno doživetje!