Priprava na nacionalni preizkus znanja iz angleščine bo za učence obeh 9.r do konca aprila potekala na predurah vsak drugi torek, na B tedne, v učilnici D5. Učenci, ki ne morete obiskovati priprav v tem terminu, lahko te naloge rešujete v času dopolnilnega pouka (ponedeljek ali četrtek, predura).

Urška Drobnič