V petek, 20. marca 2015, bo za učenke in učence 8.a in 8.b razreda KULTURNI DAN: PO PREŠERNOVIH STOPINJAH. Zberemo se v garderobi ob 8.00 oz. po prihodu šolskega avtobusa. Pred odhodom avtobusa na KD (ob 8.15) vzemite šolsko malico. Pravočasno odjavite kosilo. Obiskali bomo tri pomembne postaje v pesnikovem življenju: Ljubljano, Kranj in Vrbo. Cena KD je 4,2 evra(vstopnine) in stroški prevoza, kar boste poravnali s položnico v aprilu. Priporočam, da se primerno oblečete in obujete, ker bo večji del KD potekal na prostem. S seboj imejte tršo mapo (za podlago) in pisalo, pa tudi dodatno malico in pijačo. Vrnili se bomo do 16.00 ure.

Irena Pavlič, vodja KD