Od četrtka, 26.3.2015 dalje, bo pri angleščini v 7.r potekalo ustno ocenjevanje. Učenci se glede na razpisane teme vnaprej dobro pripravite, da boste čim bolj samostojno odgovarjali oziroma pripovedovali.

Teme za ustno ocenjevanje, 3. krog:

 1. What do you think of something? Give your opinion. Do you agree? (SB, p. 8,9)
 2. Talk about your interests. (SB, p.11,12)
 3. Talk about lifestyles of Slovene teenagers. (SB, p.16,17)
 4. Describe your average day (SB, p.18,19)
 5. Talk about life in Slovenia (Coursework 1)
 6. Talk about some famous people from the past. What were they? What did they do? … (SB, p.28,29)
 7. Talk about your early childhood. (SB, p.32)
 8. Talk about a real or imaginary holiday in the past. (SB, p.38,39)
 9. Talk about a famous person in Slovenia (Coursework 2)
 10. Give directions. (SB, p.50, 51)
 11. Talk about what is going on at the moment. (SB, p.52-54)
 12. Describe a village in Slovenia in the past. (SB, p.58,59)
 13. What was happening in your home at a certain time in the past. Use the past continuous. (SB, p.60,61)
 14. Talk about things you could / couldn’t do when you were two years old.
 15. Talk about some places Ljubljana. (Coursework 3)
 16. Compare things (comparative, superlative, as…as) (SB, p.74-93)
 17. Talk about your plans. Use ‘going to’ future. (SB, p.84,85)
 18. Talk about superlative places in Slovenia. (Coursework 4)

Teme in kriterije si lahko pridobiš tukaj: Konec 7.r_ustno.

Učiteljica TJA, Urška Drobnič