What are you going to do during the summer holidays? Talk about your intentions. Pripoveduj o svojih namenih za prihajajoče poletje. Uporabi ustrezen prihodnjik. (SB, p 84, 85)

Superlatives in Slovenia and in the world. Navedi nekaj primerov presežnikov v Sloveniji ali svetu. (SB, p 82, 83, 86, 89, 93)

What’s your message to a new student at our school? Is it optimistic or pessimistic? Kakšno je tvoje sporočilo novemu učencu naše šole? Je optimistično ali pesimistično? (SB, p 96, 97)

Roleplay in pairs: Ask/answer some questions about important events (imagine one of you is a fortune teller). Igra vlog v parih: Sprašuj/odgovarjaj na vprašanja o pomembnih dogodkih v prihodnosti (predstavljaj si, da je eden od vaju vedeževalec) (SB, p 98, 99)

What are you doing tomorrow/next weekend… Talk about future arrangements. Pripoveduj o dogovorih za prihodnost. Uporabi ustrezen čas. (SB, p 100)

Roleplay: A barbecue – offers and polite requests; food. Igra vlog: piknik – ponudbe in vljudne prošnje, besedišče za hrano. (SB, p 104, 105)

A quiz about quantities: Ask everyday questions with How much / How many… Kviz o količinah: tvori vsakdanja vprašanja z vprašalnicama How much in How many, npr. How many days are there in a year? How much water is there in our bodies? (SB, p. 106, 107)

An average person… Pripoveduj o povprečni osebi (Američan/Slovenec/najstnik/sedmar). (SB, p. 107)

There’s a lot of / isn’t much / aren’t many … where I live. Pripoveduj o svojem kraju – česa je veliko, ni veliko. (SB, p. 108)