Sklad je 30. 6. 2015 objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016. Rok za oddajo vlog je za dijake 4. 9. 2015 in za študente 7. 10. 2015.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016

Rok prijave: 
  • za dijake 4. 9. 2015
  • za študente 7. 10. 2015

Vrednost razpisa: 2.800.000,00 EUR

Predmet razpisa: prva dodelitev Zoisove štipendije (v nadaljevanju: štipendija) za posamezno raven izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016. Štipendijo po tem razpisu lahko uveljavljajo tisti, ki:

  • v šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015 niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala;
  • prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne.

Pogoji: Za dodelitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati ustrezen izjemni dosežek IN ustrezen šolski ali študijski uspeh.

Kot šolski oz. študijski uspeh štejejo:

  • zlata matura v Republiki Sloveniji ob prehodu iz srednje šole na študij,
  • uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji ali
  • ustrezna povprečna ocena.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu. Besedilo javnega razpisa in potrebni obrazci so na voljo na tej spletni strani, možno jih je prevzeti tudi osebno na javnem skladu v poslovnem času.

Oddaja vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija – novi«.

JAVNI RAZPIS

VLOGA