Spoštovani starši bodočih učencev 4. razreda!

Vabimo vas na RODITELJSKI SESTANEK, ki bo v četrtek, 3. septembra 2015, ob 18.00.

Dnevni red:

  1. predstavitev programa v CŠOD Lipa, Črmošnjice – skupni del,
  2. predstavitev VIZ dela v šolskem letu 2015/16 v 4. razredu – samo za Rakek,
  3. razno.

V prvem delu bo predstavljen program dela, bivanje v CŠOD idr., zato prosimo, da se sestanka udeleži vsaj eden od staršev posameznega otroka.

Roditeljski sestanek bo na Rakeku v učilnici 4. a razreda (hodnik pri jedilnici ).

razredničarki
Emiljana Baraga
Julija Bombač