Po sklepu ministrice za izobraževanje, znanost in šport je tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda na OŠ “Jožeta Krajca” Rakek v šolskem letu 2015/2016 opravljali nacionalno preverjanje znanja, ZGODOVINA.