Dopolnilni pouk slovenščine za učence 7. a razreda je ob sredah, A-teden ob 7.30.

Dopolnilni pouk angleščine za učence 7. a razreda je ob sredah, B-teden ob 7.30.

Učiteljica: Metoda Debevc