TorekIMG_5397 in sredo so učenci 7. a razreda preživeli v Zelški koči, kjer smo preizkusili in ugotovili, kaj vse je doživljajska pedagogika.

Z različnimi igrami smo krepili samozaupanje, krepili pripravljenost SODELOVANJA, doživljali uspehe, kreativno reševali probleme, pridobivali sposobnost povezovanja in zaupanja drugim, se urili v komunikacijskih spretnostih (izraziti mnenje, čustva, sodelovati pri skupinskih odločitvah), PREVZEMALI ODGOVORNOST, razvijali občutek za skupino, solidarnost, PRIPRAVLJENOST POMAGATI, postavili pravila in jih upoštevali, odkrivali konflikte in razvijali kompromise, razvijali razumevanje in TOLERANTNOST do šibkejših, drugačnih, razvijali grobo in fino motorike z raznimi športnimi aktivnostmi/IGRAMI SPRETNOSTI …

Nekaj več utrinkov lahko najdete TU.