Srednja frizerska šola Ljubljana vabi na dneve odprtih vrat, in sicer:

25. november 2015 ob 9.00,
20. januar 2016 ob 16.00 in
21. januar 2016 ob 16.00.

Predhodno se najavite na e-naslov petra.strukelj@frizerska.si.

Vabljeni!