1. COINCIDENCES: DESCRIBE A SITUATION/EXPRESS SURPRISE
  1. FEARS AND FANTASIES:
  • FACTS (SB; Messages Infoquest: Fears) http://cdextras.cambridge.org/messages/students/fears/index.html
  • CONVERSATION (Q&A)
  • MY FEAR/FANTASY (‘used to’)
  1. DREAMS:
  • FACTS, TERMINOLOGY
    (SB: the meaning of dreams, common images and emotions; dream incorporation, precognitive dream; DREAMS_zgoščeno)
  • MY DREAM
  1. LIFE 50 YEARS AGO – A COMPARISON – DZ, Nivojski pouk Unit 3/naloga 15; (‘used to’)

 

Kriteriji za oceno (dodatno k splošnim):

5          Učenec samostojno pripoveduje o pojavu in pomenu strahu in sanj, kaj se dogaja s telesom, kateri so običajni pojavi/podobe, razloži nekaj strokovnih izrazov. Bogato in samostojno pripoveduje o svojih izkušnjah, besedišče je nadpovprečno bogato, napak v rabi jezika skoraj ni.

4          Učenec delno pozna dogajanje povezano s strahovi, fantazijami in sanjami. Bogato in samostojno pripoveduje o svojih izkušnjah, napake so redke.

3          Učenec pozna le osnovna dejstva o sanjah (iz učbenika) in prosto pripoveduje o svojih izkušnjah, napake so prisotne, vendar ne motijo razumevanja.

2          Učenec zadovoljivo pripoveduje o svojih izkušnjah, napake so pogoste.

1          Odziv je zelo kratek, nepovezan, razumevanje je težavno.