Na spletnih straneh MIZŠ je objavljen Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2016/2017.

Razpis je le v elektronski obliki. Starši in učenci 9. razredov si Razpis preberite, predvsem v okrepljenih poglavjih.

  • Naslovnica
  • Soglasje
  • Informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu po posameznih šolah in mednarodni maturi
  • Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij
  • Priloga II: Razpis za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja
  • Priloga III: Razpis za vpis v poklicne tečaje
  • Priloga IV: Razpis za vpis v Maturitetni tečaj
  • Priloga V: Razpis izbirnih predmetov splošne mature
  • Priloga VI: Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove

Roditeljski sestanek za starše in devetošolce, kjer bo predstavljen Razpis, bo v četrtek, 4. februarja 2016, ob 17.00.