Spoštovani starši in učenci 9. razredov!

Vabimo vas na roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 4. februarja 2016, ob 17.00 v učilnici – predavalnica.

Dnevni red:
– razpis za vpis v srednje šole, vpisni pogoji, vpis (šolska svetovalna delavka),
– štipendije (šolska svetovalna delavka),
– analiza prvega ocenjevalnega obdobja (razredničarki),
– razno.

Zaradi lažjega izvajanja sestanka vas prosimo, da si skupaj z otrokom predhodno ogledate Razpis za vpis v srednje šole 2016/2017, ki ga najdete TU.

Lep pozdrav,
razredničarki
Irena Pavlič, Polona Klopčič

šolska svetovalna delavka
Tjaša Prudič