Na straneh Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij je objavljen razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2107.

 

Izvleček:

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Glavne spremembe, ki jih prinaša razpis, so zoženi nabor deficitarnih poklicev, pogoj, da je vlagatelj vpisan v 1. letnik, in razvrščanje vlog po uspehu. Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2016 do 20. 9. 2016.
Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 (210. javni razpis)

Objava razpisa: 15. 2. 2016 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava

Rok prijave: od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016. Vloge, oddane pred začetkom roka za prijavo, bodo zavržene.

Vrednost razpisa: 1.200.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2016/2017 do zaključka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanje ter izpolnjevati druge pogoje, zapisane v točki 4. tega razpisa.

Višina štipendije: Mesečno 100,00 EUR.

Dostopnost vloge: Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

Priloge k vlogi: Fotokopija spričevala šolskega leta 2015/2016. Če se vlagatelj v šolskem letu 2015/2016 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal.

Način oddaje vlog: Vloge se vložijo na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 210. javni razpis« od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016.

Izbirni postopek:

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:
višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:
kamnosek/kamnosekinja,
izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
elektrikar/električarka,
avtokaroserist/avtokaroseristka,
pek/pekarka,
mesar/mesarka,
mizar/mizarka,
zidar/zidarka,
klepar-krovec/kleparka-krovka,
izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
pečar/pečarka,
gozdar/gozdarka in
dimnikar/dimnikarka.
Deficitarna področja, ki sta jih predlagali samoupravna narodna skupnost italijanske in madžarske narodne skupnosti, ostajajo enaka kot v razpisu za šolsko leto 2015/2016.