V sredo, 20. 4. 2016, bo za učence 8. razredov EKSKURZIJA V MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA VELENJE.

Vsebina: ogled rudnika in ekološka ura

Odhod: izpred šole ob 7.00 (možen je vstop na avtobusnem postajališču Unec ob 7.05 )

Povratek: okoli 15.00 (izstop na avtobusnih postajališčih Unec,  pri cerkvi Rakek in pred šolo)

Malica: šolska malica in rudarska malica v rudniku

Stroški: avtobusni prevoz, vstopnini 9,00 € (obračunano na položnici)
 
 
Razredničarki: Anita Šen, Lea Sterle