V torek, 3. maja 2016, bo za učenke in učence 8. a in 8. b razreda KULTURNI DAN: PO PREŠERNOVIH STOPINJAH.
Zberemo se v garderobi ob 8.00 oz. po prihodu šolskega avtobusa. Pred odhodom avtobusa na KD (ob 8.15) vzemite šolsko malico. Pravočasno odjavite kosilo.
Obiskali bomo tri pomembne postaje v pesnikovem življenju: Ljubljano, Kranj in Vrbo. Cena KD je 4,2 evra (vstopnine) in stroški prevoza, kar boste poravnali s položnico.
S seboj imejte tršo mapo (za podlago) in pisalo, lahko pa tudi dodatno malico in pijačo. Primerno se oblecite in obujte, ker bo večji del KD potekal na prostem.
Vrnili se bomo do 16.00 ure. Avtobus bo ustavil na Uncu, pri cerkvi na Rakeku in pred šolo.