Redni pisni preizkus znanja TJA za 6.a razred bo v sredo, 11. maja 2016, preverjanje pa v torek, 3. maja.

Učenci:

  • ponovijo besedišče Modulov 1, 2 in 3 (UČ, str. 32, 54 in 76 – Vocabulary) – poznajo pomen, znajo samostojno zapisati
  • usvojijo besedišče iz UČ, str. 98 in 120 (Vocabulary) – znajo zapisati z danim številom črk; DN: prepiši nove besede v zvezek in dopiši pomen
  • prepoznajo pomen besedišča iz UČ, str. 129 – 133 (tip vaje Match)
  • ponovijo sklope besedišče Števila, Datumi, Dnevi v tednu, Meseci (UČ, str. 134) – znajo samostojno zapisati
  • vadijo tvorbo povedi v dovršnem sedanjiku Present Simple, lahko tudi z vajami na internetu. Nekaj povezav:

http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/grammar/present_simple_2.htm

http://www.agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html

 

PONOVITEV BESEDIŠČA 4 in 5 r

Učenci so večino besedišča usvojili že v 4. in 5. razredu. V prilogi je seznam besed za ponovitev oziroma primerjavo.