Učenci, ki ste bili v petek, 20. 5. 2016, odsotni:

 • naredite spodnje vaje
 • preverite novo besedišče in predloge za opis sobe: UČ, str. 84/1,2
 • prepišite vzorčni primer: UČ, str. 84/3
 • na podoben način opišite svojo sobo

EXERCISE_20/5/2016

Copy the sentences and ask question. Prepiši povedi in postavi vprašanja.

 1. I play the accordion. → What do you play?
 2. She goes to school by bus.
 3. They’ve got three
 4. Practice is at 3 pm.
 5. He’s great. (Kakšen je?)
 6. I visit my grandparents.

Write the words in English. Napiši po angleško.

arašidi, kalkulator, vulkan, čips, špageti, kava, zavese, tuš, ogledalo, preproga

 

KEY: Rešitve:

 1. She goes to school by bus. → When does she go to school?
 2. They’ve got three How many pets have they got?
 3. Practice is at 3 pm. → When is practice?
 4. He’s great. (Kakšen je?) → What is he like?
 5. I visit my grandparents. → Who do you visit?

arašidi, kalkulator, vulkan, čips, špageti, kava, zavese, tuš, ogledalo, preproga;

peanuts, calculator, volcano, chips, spaghetti, coffee, curtains, shower, mirror, rug;