Pisni sestavek ‘Letters to the editor’ boste predstavili kot govor.

Pri pripravi na predstavitev se opirajte na kriterije za oceno govornega nastopa.

Predstavitev bo ocenjena skupaj z oddanim ‘časopisom’, ki ga estetsko sestavite iz štirih prispevkov. Oddan ‘časopis’ je pogoj za pristop k predstavitvi.

Govorni nastop_tuji jeziki 4. – 9