Seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse  bo:

  • za učence 9. razreda: od torka, 31. 5., do petka, 3. 6. 2016,
  • za učence 6. razreda: od torka, 7. 6., do  petka, 10. 6. 2016.

Ogled elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov bo možen s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani      http://npz.ric.si.

Učenci si bodo ovrednotene preizkuse znanja ogledali tudi v šoli z učitelji predmetov, ki so se preverjali. Morebitne napake pri popravljanju NPZ-jev bodo učitelji posredovali vodstvu šole.

Če starši nimate možnosti vpogleda v navedene spletne strani od doma, si boste lahko, po predhodni najavi, ovrednotene preizkuse svojih otrok ogledali v šoli:

  • starši učencev 9. razreda: četrtek, 2. 6. 2016, ob 13:30 v računalniški učilnici,
  • starši učencev 6. razreda: sreda, 8. 6. 2016, ob 13:30 v računalniški učilnici.