• Na podlagi izdelanega ‘Courseworka 4’ pripoveduj o svojem domovanju in soseščini: UČ, str. 99
  • Odgovarjaj na vprašanja o trenutnem dogajanju, uporabljaj present continuous.
  • Kaj znaš / ne znaš: UČ str. 88 in tvoje dejavnosti
  • Kaj ima kdo oblečeno: UČ, str. 106 in 133
  • Za (odl) oceno: Pripoveduj o značilnostih/prednostih/slabostih različnih tipov bivališč: UČ, str. 87
Učenec: ‘Coursework 4’ Ostala vprašanja Točk Ocena
Vsebina __/5 __/2
Jezik. pravilnost __/3 __/2
Besedišče __/2 __/2
Govor __/2 __/2
SKUPAJ __/12 __/8 __/20  

Kriterij: 20 – 18: 5   17,5 – 15,5: 4  15 – 12,5: 3  12 – 10: 2   9,5 – 0: 1

Vsak učenec ‘predstavi’ Coursework (učiteljici) in še eno ali dve zgornji temi, pri tem se oblikuje skupna ocena.