RK

Škatla se nahaja v I. triadi na Rakeku. Zbiramo do 24. junija 2016.