Koordinatorica Unesco projektov je bila v Martina Hiti, v ožjem timu pa je sodelovala še Patricia Verbič.

Vključili in aktivno smo sodelovali pri petih nacionalnih Unesco projektih:

ENO – DREVESIJADA, vodja projekta je bila P. Verbič in je potekal 16. 10. 2014. Zasadili smo drevesne sadike bukve, s katerimi smo oblikovali živo mejo okoli otroškega igrišča ter sadiko lipe, ki je dobila svoje mesto, kjer je stala breza, ki je bila poškodovana v žledolomu.

KRISTALOGRAFIJA, vodja je bila A. Šen in je potekal od 1. 9.  – 24. 12. 2014. Pri tem projektu so sodelovali učenci 9. razredov, ki so obiskovali kemijski krožek. Učenci so se seznanili s kristalografijo, spoznali različne postopke kristalizacije, opazovali so različne kristale, jih med seboj primerjali ter prepoznavali snovi, ki omogočajo tvorbo kristalov tudi v vsakdanjem življenju.

JEZIK – KULTURA IN TRADICIJA je projekt, ki ga je vodila U. Drobnič in je trajal oktobra in novembra 2014. Skupaj z učenci so izbrali temo, ki jim je blizu in ustrezna glede na razpis nacionalnega projekta v letu družine ˝Rod rodu roko podaja˝. Na podlagi izvirnega videa so pripravili scenarij za nastop na recitalu, razdelili vloge in se pripravili na nastop. Učenci so bili dobro pripravljeni in izvirni, žal pa jim je vremenska ujma preprečila nastop na recitalu.

NOČ S TAČKAMI POMAGAČKAMI smo izvedli v sklopu vseslovenskega projekta in Noč knjige 2015 preživeli v družbi dveh kužkov: Lama in Kashe. Oba prihajata iz društva Tačke pomagačke. Vsak učenec, ki se je udeležil dogodka, je kužkoma prebral eno knjižico ali odlomek iz knjige, kužka pa sta nam ob koncu pokazala, kaj vse znata in zmoreta. Dogovorili smo se, da se nam bosta naslednje leto pridružila vsakih štirinajst dni na skupnem branju kot pomoč otrokom s težavami pri branju. Vodja projekta sta bili P. Verbič in L. Sterle.

UNESCO VRTIČKI je projekt, pri katerem sodelujemo že vrsto let in pri katerem so najbolj aktivni učenci in učiteljice na POŠ Unec. Cilj projekta je navdušiti mlade za sobivanje v naravo, za spremljanje rasti in razvoja rastlin ter jih ozaveščati o pomenu samooskrbe, da je hrana spet pomembna in celo draga dobrina. Projekt je potekal od oktobra 2014 do maja 2015 v okviru vseh predmetov, dnevov dejavnosti, vrtnarskega krožka, samostojnega učenja, … Vodja projekta ja bila M. Čuk.

Obeležili smo kar 27 mednarodnih ali svetovnih dni, vključno s štirimi dnevi, ki jih poudarja Unesco.

V letošnjem šolskem letu smo izpeljali tudi pilotski projekt RODEN, ki smo ga  že drugo leto izvajali s partnersko šolo Roslagsskolan Roden iz mesta Norrtälje na jugovzhodu Švedske.

Tako smo v tednu od 1. do 5. junija na naši šoli gostili 19 učencev, od tega 7 deklet in 10 fantov, ki obiskujejo 7. b razred drugostopenjske osnovne šole Roslagsskolan Roden, dva fanta pa 8. razred osnovne šole Grindskolan. Poleg učencev so bili naši gostje tudi: bivši razrednik in pobudnik projekta Stellan Larsson, asistent učencev Rasmus Svensson Lindgren, pomočnica ravnateljice, ki z novim šolskim letom prevzema vodenje naše partnerske šole, Ildico Hellman, in ravnateljica Maria Kallmark-Molitor.

Učenci so svoje znanje angleščine in veščino medkulturnega povezovanja utrjevali tudi na domovih, saj so švedski učenci gostovali pri družinah naših učencev. V dopoldanskem času smo za vse učence organizirali zanimiv način raziskovanja Rakeka in njegove okolice, ko so se po mešanih skupinah odpravili na potep po Rakeku in na poti izvajali naloge, ki so jim bile določene. Goste smo odpeljali tudi na kopanje v Jadransko morje, na pohod na Slivnico, od koder je čudovit razgled na Cerkniško jezero, za konec pa so učenci za svoje goste pripravili kratke kvize o poznavanju Slovenije.

Na tehniškem dnevu smo z učenci izdelali knjigobežnice, t.j. knjižne hišice, ki jih bomo namestili na javna mesta v našem kraju.

V septembru bomo obisk vrnili mi.

S tem projektom smo poudarjali pomen pridobivanja mednarodnih izkušenj, mednarodno sodelovanje, odprtost in sprejemanje kulturne raznolikosti. Učenci so se učili delati, ko so zbirali denarna sredstva, se med seboj povezovali, sodelovali in se učili spoštovati drug drugega.

Pilotski projekt ŠOLSKI EKO VRT so izvajali na podružnični osnovni šoli na Uncu.

V letošnjem šolskem letu smo skušali v okviru pouka, interesnih dejavnosti in podaljšanega bivanja po načelu trajnostnega kmetijstva skrbeti in se učiti na šolskem vrtu:

 • jeseni so izkopali pozno sorto krompirja in čebulo belokranjko (iz projekta SLOVENSKI ZAJTRK) ter ju zaužili 16. 10 na prireditvi in krajši pogostitvi (ob 10. obletnici vselitve v obnovljeno šolsko stavbo, 150-letnici šolske stavbe in 140-letnici rojstva Rudolfa Maistra);
 • učenci vrtnarskega krožka so jeseni v lončke posadili 110 sejančkov sirijskega hibiskusa in jih podarjali v aprilu (na svetovni dan Zemlje);
 • jeseni so učenci vrtnarskega krožka v skalnjak posadili spomladi cvetoče čebulice;
 • v pozni jeseni je bil dokončan kotiček z lesenimi elementi in prodniki; zaradi ne zarasle brežine in možnosti vnosa blata na prodnike, je bil kotiček pripravljen za uporabo v juniju;
 • učenci 4. r so izdelali 3 ptičje krmilnice, ki so jih s hišnikovo pomočjo namestili na različna mesta na šolskem vrtu;
 • učenci podaljšanega bivanja so izdelali ptičje strašilo;
 • sejali smo semena pretežno domačih sort, ki so nam jih poslali z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v maju nam je v okviru drugega projekta iz SHEME ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE – ŠOLSKI VRT nudila strokovno pomoč in svetovanje ga. Tamara Urbančič;
 • rastline in zelišča s šolskega vrta smo uporabili v različne namene (napitek, čaj, namaz, gnojilo, škropivo proti listnim ušem, polnilo za dišeče vrečke);
 • spomladi je bilo nabavljeno novo orodje in drugi pripomočki oz. semena: 2 vile štiharice, samokolnica, 2 lonca za zelišči, vezice za okrasni srobot, obok za okrasni srobot in vrtnico, 2 sredstvi proti rdečim polžem, semena detelje inkarnatke za zeleno gnojenje in mešanica semen za divjo trato;
 • 5. so bili v glavnem na šolskem vrtu izvedeni naravoslovni oz. tehniški dnevi;
 • v juniju je hišnik namestil dodatne kljukice in žeblje za na novo nabavljeno orodje;
 • učenci 4. r so sestavili navodila za različne igrice na polžu – leseni elementi;
 • zlasti v vročih dneh junija smo za zalivanje uporabljali deževnico iz zbiralnika vode;
 • učenci so letos bolj zavzeto in aktivno opazovali rast rastlin na gredicah, te so večkrat zalili in opleli;
 • v pozno pomladanskih dneh so učenci zaužili jagode, češnje in ribez s šolskega vrta.

UNESCO je leto 2015 razglasil za MEDNARODNO LETO SVETLOBE in tako smo sodelovali na mednarodnem likovnem in fotografskem natečaju LIDICE 2015 – SVETLOBA. Za svoja izdelka sta bila nagrajena kar dva učenca naše šole.

 1. P. Verbič se je v maju udeležila delavnice na DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI, ki jih je organiziral Unesco.

Ohranjali smo tudi našo snovno kulturno dediščino z izdelovanjem butaric skupaj z aktivom kmečkih žena.

V letošnjem šolskem letu smo poudarjali predvsem dva izmed štirih stebrov. In sicer učiti se, da bi znali živeti skupaj in učiti se, da bi znali delati. Oba stebra smo učinkovito in nevsiljivo prepletali med seboj, saj so morali učenci med pripravami na gostovanje tujih vrstnikov pripraviti več dogodkov, s katerimi so napolnili blagajno in z zbranimi sredstvi svojim prijateljem omogočili nepozabno bivanje med nami.

Naši učenci so večkrat obiskali Dom starejših občanov v Cerknici in s stanovalci preživljali prijetne urice ter se z njimi družili, igrali družabne igre ter jim zaigrali gledališko predstavo.

V tednu Simbioze smo za starejše občane pripravili druženje v naši računalniški učilnici, kjer so spoznavali osnove  računalniškega znanja in se preizkusili v uporabi interneta.

Družili pa so se tudi z uporabniki Varstveno delovnega centra.

Učenci v podaljšanem bivanju so si s prodajo svojih izdelkov kupili dva bazenčka, ki jim prideta prav v vročih poletnih dneh.

Obiskali smo tudi Vzgojni zavod Planina in se z gojenci družili v okviru delavnic, ki so jih pripravili.

Kar nekaj časa smo namenili tudi Unescovim prioritetnim temam, kot so medkulturno učenje, ko smo poleg že večkrat omenjene izmenjave sodelovali tudi z gdč. Jano Dular, ki živi in deluje v Malaviju, kamor smo namenili del zbranih sredstev za izgradnjo šole. Naši mlajši učenci so za afriške otroke izdelali dve namizni družabni igri, ki jih je gdč. Dular odnesla s seboj. Bili pa smo tudi botri afriškemu dečku Brianu, ki pa je zaradi selitve opustil šolanje, zato se je naše botrstvo z letošnjim letom zaključilo.

Učenci so se preko vseh stikov z različnimi kulturami spoznavali tudi z otrokovimi pravicami, razmišljali o kršenju le teh ter iskali in razmišljali o načinih reševanja svetovnih problemov, kot so lakota, vojne, bolezni, teroristični napadi, verska nesoglasja, … Učenci so risali Plakat miru.

Za poglobljeno izobraževanje za trajnostni razvoj smo v okviru tehniškega dneva Zaščita in reševanje (oktober 2014) spoznali različna tveganja za nastanek naravnih nesreč ter spoznali nekatere učinkovite strategije reagiranja in varnega delovanja za preprečevanje nesreč.

Prav tako smo v okviru TD Moja energija (oktober 2014) spoznavali načine varčevanja z energijo, izdelali smo energetsko izkaznico šole, govorili o obnovljivih virih energije, o lokalnem energetskem konceptu, o porabnikih energije in oskrbi z njo, iskali načine za novo uporabo tekstila, izdelovali igrače iz blaga.

V okviru izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so se učenci spoznali z različnimi društvi, ki delujejo v naši neposredni bližini (PGD Rakek, Jamarsko društvo, vojska, …).

Na POŠ so se pridružili k  vseslovenskem natečaju za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA in sodelovali s projektom EKO BERI. V okviru rednega pouka, v oddelku podaljšanega bivanja in/ali interesne dejavnosti so prebirali različne knjige z ekološko vsebino, potem pa je sledilo poglabljanje doživetja s poustvarjanjem.

Učenci in učitelji smo delovali kot prostovoljci na različnih nivojih, se udeleževali različnih akcij in se tako učili biti dobrodelni. Tako smo zbirali denarna sredstva za deklico s cerebralno paralizo, zbirali zamaške, sodelovali v akciji Niveine rokice, za Unicef smo izdelali smo Punčko iz cunj, sodelovali v akcijah Drobtinica 2015 in Bodi prijatelj okolja, zbirali smo zamaške za Aleksa in Laro …

Učiteljice pa smo bile prostovoljne tudi v sobi sodelovanja, kjer smo dvakrat na teden nudile pomoč pri učenju in domačih nalogah.

Učitelji smo se opolnomočili na področju razumevanja in poznavanja delovanja otrok ter izvedeli, kako različno ravnamo z različnimi otroki ter spoznali, kako z znanjem o odnosih vzpostaviti pozitiven zdrav odnos z učenci. Predavali so nam g. Juhant ter strokovnjaki iz FamilyLaba.

Izpeljali smo tudi več prireditev za krajane. Naši učenci so sodelovali n prireditvi Vojanov in naš čas, v počastitev obletnice rojstva in smrti generala Rudolfa Maistra.

Letošnje leto je leto Rudolfa Maistra, po katerem je poimenovana tudi naša podružnična šola. V sodelovanju z Notranjskim domoljubnim društvom general Rudolf Maister z Unca so naši učenci spoznavali življenje in delo Rudolfa Maistra. Sodelovanje Notranjskega domoljubnega društva Rudolf Maister z Unca in naše šole je ustvarilo zanimiv in poučen domoljuben kulturni dan. Na šoli so  bili razstavljeni izdelki skupin in likovni izdelki natečaja Rudolfa Maistra.

Zapisala: Martina Hiti

koordinatorica Unesco projekta