Učenci 9. razredov boste vračali učbenike iz učbeniškega sklada v petek, 10. 6. 2016:

  • 1. šolsko uro – 9.a
  • 3. šolsko uro – 9.b

Vsi učbeniki morajo biti odviti in urejeni.

Vrniti morate tudi vse izposojene knjige iz šolske knjižnice.

Lea Sterle, skrbnica US