Po sklepu ministrice za izobraževanje, znanost in šport je tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda na OŠ “Jožeta Krajca” Rakek v šolskem letu 2016/2017 opravljali nacionalno preverjanje znanja, BIOLOGIJA.

Pomočnica ravnateljice: Irena Mele