Spoštovani!

Šolski sklad Rakec od svoje ustanovitve leta 2010 zbira denarna sredstva s prostovoljnimi prispevki podjetij in posameznikov, staršev ter z izkupički različnih akcij (dobrodelni koncerti, honorarji nastopajočih, šolske prireditve, dobrodelni sejmi, …).

V prvi vrsti so sredstva šolskega sklada namenjena nadstandardu učencev oz. dodatnim dejavnostim naših učencev  (tabor za nadarjene, pevski tabor, projekt Tačke pomagačke, mednarodni projekti, …).

S sredstvi šolskega sklada pomagamo tudi družinam v stiski, da se njihovi otroci lažje udeležijo šole v naravi, raznih tekmovanj in ostalih šolskih dejavnosti. Namensko uporabo sredstev šolskega sklada Rakec nadzira upravni odbor sklada, ki ga sestavljajo predstavniki staršev in učiteljev šole. Vse o delu šolskega sklada si lahko ogledate na spletni strani šole.

Priloženo vam pošiljamo nalog za nakazilo prostovoljnega prispevka v Šolski sklad Rakec. Odločitev o višini prispevka  prepuščamo vam.

Veseli bomo vsakega prispevka, saj le s skupnimi močmi lahko storimo več za naše otroke.

Lep pozdrav,

ravnateljica

mag. Anita Knez