TEME ZA USTNO OCENJEVANJE ZNANJA ANGLEŠČINE 6. RAZRED 1. KROG

  1. POIMENUJ SVET OKOLI SEBE (UČILNICA, ŠOLSKI PRIPOMOČKI)
  2. POIMENUJ DELE ŽIVALSKEGA TELESA, NAVEDI ZNAČILNO HRANO POSAMEZNIH ŽIVALI
  3. PREBERI DATUME, NAVEDI DAN V TEDNU
  4. PREBERI ŠTEVILKE, PREBERI VRSTILNE ŠTEVNIKE
  5. ČRKUJ NAPISANE BESEDE
  6. USTREZNO ODGOVORI NA VPRAŠANJA O SEBI (UČ, str. 7/5, DZ str. 3/4) IN SPLOŠNA VPRAŠANJA (UČ, STR. 10/5)
  7. UPORABI USTREZNO FRAZO ZA SPORAZUMEVANJE V RAZREDU (CLASSROOM LANGUAGE)
  8. NAVEDI ČLANE SKUPINE, OPIŠI GLASBENO SKUPINO
  9. NAVEDI ŠOLSKE PREDMETE GLEDE NA OPIS
  10. SPRAŠUJ (SOŠOLCA) IN ODGOVARJAJ O (SVOJIH) INTERESIH, MOČNIH IN ŠIBKIH PODROČJIH

Zaradi specifične ponovitve besedišča tokrat veljajo konkretna merila:

vsak odgovor je vreden 1 točko:

9,5 – 10 t = odl (5)

8 – 9 t = pdb (4)

6,5 – 7,5 t = db (3)

5 – 6 t = zd (2)

0 – 4,5 t = nzd (1)