Poiščite vaje za present simple, present continuous in past simple ter nepravilne glagole.

V tem obdobju ne ocenjujemo past continuous, present perfect in prihodnjikov.

Nekaj primerov vaj:

http://www.english-4u.de/tenses_ex4.htm

http://www.english-4u.de/tenses_ex1.htm

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/london-dungeon (do 9. primera)

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpas-paspro/exercises?ex08

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/irregular-verbs