1. razredna ura – RAZMIŠLJAM O SEBI
Osebnostne lastnosti, veščine, kompetence, ocene …

9. a: 15. 11. 2016 (4. ura)
9. b: 17. 11. 2016 (4. ura)     KEM (6. ura)

2. razredna ura – RAZMIŠLJAM O SREDNJI ŠOLI
Programi srednjih šol, omejitve, preizkus nadarjenosti …

9. a: 29. 11. 2016 (4. ura)     ZGO – 1. 12. 2016 (6. ura)
9. b: 1. 11. 2016 (6. ura)

KAM in KAKO – test poklicnih interesov (računalniška učilnica)
Učenci morajo prinesti izpolnjeno soglasje.
16. 11. 2016 (6. ura)
16. 11. 2016 (7. ura)
17. 11. 2016 (7. ura)
21. 11. 2016 (7. ura) NOVO!

www.mojaizbira.si (računalniška učilnica)
21. 11. 2016 (0. ura)
23. 11. 2016 (0. ura)
28. 11. 2016 (7. ura) NOVO!

Vprašalnik o poklicni poti (samostojno)
Učenci morajo prinesti izpolnjeno soglasje.

Individualni razgovori
Od 21. 11. 2016 dalje. Učenci na individualni razgovor prinesejo:
– vaje s prve razredne ure;
– izpisane zaključene ocene 7. in 8. razreda;
– izpis iz programa Kam in kako.

Dnevi odprtih vrat – predstavitve srednjih šol
Možnost ogleda srednje šole in programov skupaj s starši. Objavljeno na oglasni deski.

3. razredna ura – Razpis za vpis v srednje šole
januar 2017