Po šoli v naravi bo potekalo ustno ocenjevanje pri angleščini. Vsak učenec bo odgovarjal na vsaj dve izmed naslednjih tem:

  • Talk about your country (pomagaj si z besedilom Slovenia na delovnih listih)
  • What is ‘the UK’? (razloži, pomagaj si z besedilom iz UČ, str. 29)
  • Talk about your family and close relatives (zapis v zvezek)
  • Winter and winter holidays (povej 5 – 10 povedi, kaj počnemo pozimi, med prazniki in/ali na smučanju)
  • Talk about your favourite thing (UČ str. 45)
  • Describe a person (UČ str. 46, 47)