COURSEWORK 2: BIOGRAPHIES                                                                                                                                      

  • Preberi primere kratkih sestavkov o osebah v UČ, str. 47.
  • Premisli, katere štiri znane Slovence želiš predstaviti: dva, ki sta še aktivna, in dve zgodovinski osebnosti.
  • Premisli, kaj o njih že veš: kaj je ta oseba (bil-a), zakaj je (bil-a) pomembna, kaj je ustvaril-a,
  • Lahko si pomagaš z viri, vendar nikakor ne smeš kopirati iz Wikipedije ali prevajati s prevajalnikom.
  • Bolje je, da ne pišeš preveč o podrobnostih (npr. Rodil se je … očetu kovaču in materi šivilji), ampak bolj poudariš njihovo delo, dosežke, pomen.
  • Lahko vključiš zanimiva dejstva ali anekdote.
  • Piši enostavne povedi kar takoj v angleščini, ne skušaj prevajati iz slovenščine, ker je to zelo zahtevno in pogosto neustrezno. Poskusi povedi res tvoriti čim bolj samostojno: OSEBEK + POVEDEK + (predmet) + (prislovna določila)…
  • 1.2016 oddaj besedilo zapisano na listu. Učiteljica ga bo pregledala in ti ga vrnila. S popravljenim besedilom se boš lahko pripravil na govorni nastop, ki bo ocenjen.