Coursework 2: Getting around                                                                      SB, p. 47

Preberi besedilo o treh krajih v Angliji, ki so po osebnem mnenju avtorja nekaj posebnega.

Opiši tri kraje v Sloveniji, ki so tebi najljubši ali najbolj posebni, ne tipično turistični:

– kje je ta kraj, kaj je (npr. valley, hill, ruins, beach, ski resort, village, city centre, park, …)

– kakšen je, kaj posebnega je tam, kaj je tebi še posebno všeč

– kaj se da tam početi, kaj ti (ponavadi) počneš tam, zakaj greš rad tja

– navedi kakšno zgodovinsko dejstvo, legendo, osebno zgodbo, prigodo, … s tega kraja

Vsak kraj opiši z vsaj 60 besedami!

Pisni osnutek oddaj 5.1.2017.