Učenci lahko vadite tudi s pomočjo interaktivnih vaj. Vztrajajte celo vajo in preverite, koliko ste prav rešili. Vrnite se in popravite napake, dokler ne bo vse prav.

POSSESSIVE ‘S – BESEDNI RED V POVEDI:

https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/unit2/grammar/exercise5?cc=si&selLanguage=en

HAVE GOT – TRDILNA OBLIKA:

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_got.htm

HAVEN’T GOT / HASN’T GOT (nikalna oblika):

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_not_got.htm

HAVE GOT – VPRAŠANJA:

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_got_questions.htm

HAVE GOT – KRATKI ODGOVORI:

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/short_answers_have_got.htm

GLAGOL ‘BITI’ IN ‘IMETI’ SKUPAJ – BE and HAVE GOT (interaktivne vaje spodaj):

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5745#a

A, AN, SOME, ANY:

http://www2.arnes.si/~oskksavokl2/aansomeany.htm

BESEDIŠČE – OBRAZ – PODROBNOSTI:

http://www.prof2000.pt/users/tereza_n/face.htm

BESEDIŠČE ZA TELO V POVEDIH:

http://www.esl-lounge.com/student/vocabulary/2v3-body-vocabulary.php

family

plural nouns-elementary

plural nouns-elementary2