V ČETRTEK, 2. februarja 2017, sklicujem 3. sestanek šolske skupnosti, in sicer 5. šolsko uro v učilnici C3.

Želim, da se sestanka obvezno udeležijo vsi predstavniki razredov.

 

Lep dan

Polona