Učenci 6. razreda bodo v petek, 10. februarja 2017, ustvarjali v MUZEJSKIH DELAVNICAH.

Delavnice bodo potekale v predavalnici. Učenci bodo izdelovali maketo prazgodovinskih zavetišč in oblikovali podobe grškega vaznega slikarstva.

Potreben material bodo učenci dobili v šoli. V LDN je predviden strošek za material 3 € na učenca. Obračunan bo na redni mesečni položnici za malico.

Kulturni dan bo trajal 5 šolskih ur.

Vodja KD Jolanda Cerkvenik