DELOVNI LIST:

Najprej pregledaš slike in zapišeš črke, kateri glagol gre h kateri sličici.

Nato razporediš glagole v povedi – na črtice zapišeš črko.

Prepišeš povedi, kjer si vstavil glagol (tvoriš pravilno obliko glagola v sedanjiku present simple – paziš na končnico –(e)s za osebe ‘he/she/it’). Končnico -(e)s pobarvaš rdeče.

Lep pozdrav,

Urška Drobnič

 

Vir delovnega lista in rešitve:

http://englishwsheets.com/present-simple-1.html