Napiši ‘spis’ o prihodnosti. Vključi tako osebne načrte, upe in predvidevanja kot predvidevanja glede prihodnosti sveta. Upoštevaj spodnja navodila. Zapis oddaj na listu, podpisano, najkasneje do petka, 24.2.2017.

The future_napotki