V tem šolskem letu učenci sami izbirate, kaj želite prebrati in mentorici ustno (ali pisno) obnoviti, ter tako doseči angleško bralno značko. Na spodnji povezavi, v šolski knjižnici in učilnici D5 je objavljen seznam, s katerim si lahko pomagate, če niste prepričani, kaj je za vas primerno. Vabim vas, da poskusite tudi s pravimi knjigami v angleščini, ne le skrajšanimi verzijami. ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2016_seznam

Rok za dokončanje angleške bralne značke je podaljšan do 2. junija 2017. Tekmovanja letos ne bo. Učenci se potegujete za priznanje, za boljše ocene in možnost boljše zaključne ocene.

Termini za ustne obnove pri mentorici (učilnica D5 oz. kabinet): 

  • torek, med 13.05 in 14.00
  • sreda, predura
  • petek, predura in po 5. in 6. uri

Sprejmite branje v angleščini v svoj svet in svet angleščine vas bo sprejel.

Želim vam veliko bralnih užitkov.

Mentorica