Pripravljaš se na pisno ocenjevanje, zato morda želiš preveriti, kako ti že gre sama slovnica, ali pa veš, da potrebuješ še dodatno utrjevanje.

Razlaga: http://svet-anglescine.com/kategorija/251/Present_Tense_Simple

Vaje:

malo za šalo, malo za ogrevanje:

http://www.agendaweb.org/verbs/present-simple/index.html

še vedno z mezincem leve roke:

http://www.englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%204.htm

zapis končnice:

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_s.htm

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_s2.htm

malo bolj zares, za utrjevanje, z nekaj več smiselnega sobesedila:

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2829

http://www.englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%204.htm

http://www.focus.olsztyn.pl/en-simple-present-exercises.html#.WMsbivk1_IU

http://www.english-4u.de/present_ex1.htm

glagoli ‘biti’, ‘imeti’, ‘iti’:

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-3427.php

NIKALNE POVEDI:

za ogrevanje: http://www.agendaweb.org/exercises/verbs/present-negative

zanikaj:

http://www.english-4u.de/pres_neg_ex2.htm

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/presnq1.htm

tvori nikalne povedi, vse prav natipkaj:

http://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-3.html

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_negation_contracted.htm

VPRAŠALNE POVEDI:

vstavi do/does: http://www.english-room.com/dodoes_5.htm

trdilne povedi spremeni v vprašalne: http://www.english-4u.de/present_ques_ex4.htm

dopolni s pravilnimi oblikami danih glagolov: http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/simple_present.htm

tvori vprašanja z vprašalnico in takoj preveri: http://www.eflnet.com/grammar/whquestionspresent.php

http://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-6.html

KRATKI ODGOVORI:

izberi: http://www.grammar.cl/Games/Short_Answers_Present.htm

zapiši: http://www.montsemorales.com/gramatica/PresSimpShortAns.htm

preberi besedilo na desni in odgovori na levi: http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/Janez.htm

TRDILNE, NIKALNE IN VPRAŠALNE POVEDI:

http://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-7.html

http://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-8.html

vprašanja in odgovori: http://www.englishlab.net/hp/quiz3_present_simple_3_QA.htm

PRISLOVI POGOSTOSTI:

http://baladre.info/english/sedaviwebfront/presimfreq.htm

IZZIV:

Dopolni besedilo s pravilnimi oblikami glagolov iz okvirčka: http://www.esl-lounge.com/student/grammar/1g1-present-simple-gap-fill.php

DODATNE VAJE ZA NATISNITI:

http://www.agendaweb.org/verbs/present-simple-worksheets-lessons